Біологічні ритми

Біологічні ритми - це періодично повторювані зміни характеру та інтенсивності біологічних процесів і явищ у живих організмах. Біоритми можна спостерігати на усіх рівнях організації живої матерії. Біоритми фізіологічних функцій такі точні, що їх називають "біологічними годинниками". Є підстави припускати, що механізм відліку знаходиться у кожній молекулі людського тіла, у тому числі в молекулах ДНК, що зберігають запас генетичної інформації. Клітинні біологічні годинники часто називають "малими", на відміну від "великих", які, як вважають, розташовані у головному мозку і синхронізують усі фізіологічні процеси в організмі. Біологічні ритми реалізуються у тісній взаємодії з оточуючим середовищем і віддзеркалюють особливості пристосування організму до циклічно змінюваних факторів цього середовища.

Популярне